Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie

INFORMACJA O MONITORINGU

OBIEKT OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

Informujemy, że na terenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie zainstalowano monitoring wizyjny.

WCHODZĄC NA TEREN OBIEKTU WYRAŻA PANI/PAN ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.                                                                                                                             

Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie prawnej wynikającej ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest  Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie , Jaskulin 13, 58-170 Dobromierz
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest kontakt w siedzibie administratora lub pod adresem mailowym: iod@eventjgora.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  zgodnie z  art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie jednostek organizacyjnych powiatu, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu na podstawie art. 6 ust 1 lit e rozporządzenia ogólnego.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji  
  prze okres maksimum 21 dni.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, postaci utrwalonego wizerunku własnego i własnego dziecka.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia ogólnego.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych monitoringu wizyjnego.

 

                                                                                                                                            

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny